Henkilötietojen käsittely

Bokinfo HB (”Bokinfo”) välittää tuotetietoja ja tilauksia, kerää myyntitilastoja ja kehittää kirjojen metatiedon standardeja. Suojaamme yksityisyyttäsi käsitellessämme henkilötietojasi. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa sitä, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi Bokinfossa. Käytäntömme kuvaa myös, miten keräämme tietoja laillisesti ja luotettavasti ja esittelee myös sinun oikeutesi. Ota yhteyttä alla olevaan osoitteeseen, jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä ja siitä, miten työskentelemme yksityisyys- ja tietosuojan parissa.

Pyrimme kaikin keinoin suojaamaan henkilötietojasi ja varmistamaan, että tietojen käsittely on voimassa olevien tietosuojasääntöjen sekä sisäisten ohjeidemme ja käytäntöjemme mukaista.

Kuka on henkilötietovastaava?
Henkilötietovastaava on Bokinfo, johon voi ottaa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen

Bokinfo HB
Box 16417
103 27 Stockholm
S-posti: moi@bokinfo.fi

Kuinka keräämme henkilötietoja?
Keräämme tietoja, kuten yhteyshenkilö ja yhteystiedot, kun sinä tai edustamasi yritys luo sopimuksen kanssamme. Tietojen kerääminen voi tapahtua myös sopimuksen voimassaolon aikana, esimerkiksi osoitteenmuutoksen yhteydessä. 

Millaisia henkilötietoja keräämme?
Bokinfo kerää sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi. Henkilötietoihin kuuluvat yhteyshenkilö, yhteystiedot ja lisäksi henkilötunnus, jos kyseessä on yksityisyritys.

Mikä on henkilökohtaisten tietojen käsittelyn tarkoitus?
Tietoja käytetään ensisijaisesti asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseen.  Jos olet kustantaja tai jakelija, jaamme yhteystietosi myös kirjakauppiaille, jotta jälleenmyyjät voivat ottaa sinuun yhteyttä voidakseen tehdä tilauksen ja seurata sitä. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös lähettääksemme sähköpostia, joka sisältää tietoa liiketoiminnastamme.

Henkilötietojen tarkoitus & tyyppi

Käsittelyn oikeudellinen peruste

Asiakasrekisterin käsittely yhteistyökumppaneita ja kirjakauppoja varten. Vahvistaaksemme henkilöllisyytesi ja todentaaksemme henkilö- ja yhteystietosi liittymissopimuksen hallinnoimiseksi.

Henkilötietojen   tyyppi: Nimi, henkilötunnus (joissakin tapauksissa), sähköposti, puhelinnumero,  käyttäjätunnus.

Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme edustamasi yrityksen tai organisaation kanssa.

Lähettääksemme uutiskirjeitä ja tietoa palveluistamme, esim. käyttötietoja.

Henkilötietojen   tyyppi: Nimi, yhteystiedot, esim. sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Käsittely perustuu sopimusvelvoitteidemme täyttämiseen ja oikeuttaa saavutet voida informoida teitä yrityksestämme.

Bokinfon velvollisuus noudattaa oikeudellisia velvoitteita oikeudellisten vaatimusten, tuomiolauselman tai   viranomaispäätösten, esim. kirjanpitolain mukaan.

Henkilötietojen   tyyppi: Nimi, henkilötunnus, sähköposti, puhelinnumero, käyttäjätunnus, maksujen suorittamiseen liittyvät tiedot.

Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. Tämä henkilötietojesi kerääminen on lakisääteistä. Jos tietoja ei anneta, Bokinfon lakisääteistä velvoitetta ei voida täyttää.


Lisätietoa oikaisuoikeudesta, poistamisesta jne.
Sinulla on oikeus kerran kalenterivuoden aikana saada tietoa henkilötiedoistasi ja siitä, miten käsittelemme niitä. Sinulla on myös oikeus pyytää käsittelemiemme henkilötietojesi korjausta. Sinulla on myös oikeus tulla poistetuksi (”oikeus tulla unohdetuksi”). Tämä tarkoittaa sitä, että voit pyytää henkilötietojesi poistamista tapauksissa, joissa tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Muista kuitenkin, että meillä voi olla oikeudellisia velvoitteita, jotka estävät välittömän poistamisen, kuten kirjanpidon ja verolainsäädännön vaatimukset.

Jos haluat tehdä valituksen valvontaviranomaiselle tai sinulla on jotain kysyttävää oikeuksistasi koskien henkilötietojesi käsittelyä, ota yhteyttä tietosuojaviranomaiseen. 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?
Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin on välttämätöntä suorittaaksemme kanssasi solmitut sopimusvelvoitteet ja niin kauan kuin lakisääteiset säilytysajat edellyttävät. Kun tallennamme tietosi muuta tarkoitusta kuin sopimukseen perustuvia velvoitteitamme varten, kuten kirjanpidon ja muiden lakisääteisten pääomavaatimusten täyttämiseksi, säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeellista ja/tai laillista kutakin tarkoitusta varten. 

Missä käsittelemme henkilötietojasi?
Pyrimme aina siihen, että henkilötietojasi käsitellään EU/ETA-alueella, ja kaikki omat tietojärjestelmämme sijaitsevat EU/ETA-alueella. Riippumatta siitä, missä maassa henkilötietojasi käsitellään, suoritamme kaikki kohtuulliset oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että suojaustaso on samanlainen kuin EU/ETA-alueella.