Miten Bokinfo käytännössä toimii?

Yllä oleva kaavio havainnollistaa Bokinfon perinteisen toimintamallin yksinkertaisella tavalla. Malli perustuu seuraaville periaatteille:

  • “One-stop shop”: Koko alan kirjatiedot, hinta- ja saatavuustiedot löytyvät yhdestä paikasta. Kaupat voivat tehdä kirjatilauksensa suoraan samasta paikasta - valintansa mukaan joko automaattisesti tai ihan perinteisesti sähköpostilla.
  • Alan yhteiset standardit: Kaikki tietoliikenne ja viestintä on kerralla ymmärrettävää kaikille. Teknisesti tämä mahdollistuu kansainvälisten standardien mukaisilla viestimuodoilla (ONIX, EditX) ja yhteisillä luokitusstandardeilla (Thema, YKL) jne.
  • Alan yhteinen vastuu: Kaikki ylläpitävät ja rahoittavat toimintaa tasapuolisesti.
    • Palvelun ylläpidon ja kehityksen puolella tämä tarkoittaa sitä, että Bokinfo kehittää palveluaan ja alan standardeja yhdessä kustantamojen ja kauppojen kanssa: aktiivisesti kaikkia toimijoita kuullen, avustaen ja neuvoen.
    • Rahoituspuolella tämä tarkoittaa sitä, että Bokinfon ansaintamalli poikkeaa perinteisestä Suomen mallista, jossa kaikki tuotetiedoista ja niiden välityksestä koituvat kulut ovat yksin kauppojen maksettavana. Bokinfon tuotetietojakelua rahoittavat yhdessä kustantamot ja kauppiaat, mikä jakaa kustannuksia tasapuolisemmin alan laajuisesti.

Bokinfon ansaintamallista puheen ollen, mitä palvelu maksaa?

  • Perushinta kustantamoille on kertamuotoinen liittymismaksu 35 € alussa, sekä kertamuotoinen tuoteperustamismaksu 35 € jokaisesta ISBN-numerosta, joka Bokinfon tietokantaan rekisteröidään.
  • Perushinta kivijalkakaupoille on 50 €/kk; verkkokauppojen hinnat riippuvat kaupan oman liikevaihdon suuruudesta, mutta alkavat summasta 200 €/kk.

Perushinnat perustuvat siihen oletukseen, että Bokinfo voi toteuttaa Suomen laajuisesti "one-stop shop"-lupauksensa. Tällä hetkellä, kun Bokinfo vasta kehittää palveluaan tähän suuntaan, pyydämme kustantajia ja kauppoja olemaan meihin suoraan yhteydessä hintatarjouksen ja yhteistyön tiimoilta.